NOC
SPADAJĄCYCH
GWIAZD

12 Sierpnia 2018

Muzeum Etnograficzne
w Ochli/Zielona Góra

PROGRAM

POLANA

- obserwacje Perseidów

- obserwacje teleskopowe wybranych obiektów astronomicznych

- muzyka na żywo

- wysyłanie życzeń do gwiazd


DZIEDZINIEC

20:35 – projekcja “Astronarium”

21:00 - prelekcja “Chłop patrzy w gwiazdy – ludowa wizja świata” - Damian Danak – Muzeum Etnograficzne w Ochli

21:30 - projekcja “Astronarium”

22:00 - Science Show – Waldemar Grabowski - SnaFi

22:30 - 02:00 - projekcja “Astronarium”


Dodatkowe atrakcje

- zwiedzanie wybranych stałych ekspozycji muzeum

- ognisko

- kącik naukowca

Więcej informacji wkrótce…